Diagnoza Logopedyczna

   
 


 

 

Strona główna

Integracja Sensoryczna

Logopedia i Surdopedagogika

Diagnoza SI

Terapia SI

Diagnoza Logopedyczna

Terapia Logopedyczna

O mnie

Kontakt

 


     
 

Diagnoza logopedyczna

Diagnoza logopedyczna ma za zadanie określić, jakie nieprawidłowości występują w rozwoju mowy lub u osób, które mają trudności z porozumiewaniem się. Objawy te można określić na podstawie wywiadu, obserwacji i testów.

 Diagnoza obejmuje:
-wywiad

-obserwację

-wstępne badanie mowy

-podstawowe badanie mowy

-badanie rozumienia

-badanie mówienia (w aspekcie fonetycznym, leksykalnym, gramatycznym)

-badanie czytania i pisania

-badanie stanu i sprawności aparatu artykulacyjnego

-orientacyjne badanie słuchu

-badanie słuchu fonematycznego

-badanie pamięci słuchowej

-badanie kinestezji mowy

-badanie płynności mowy

-orientacyjne badanie lateralizacji

-badanie praksji i gnozji

 
 

 

 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja