Logopedia i Surdopedagogika

   
 


 

 

Strona główna

Integracja Sensoryczna

Logopedia i Surdopedagogika

Diagnoza SI

Terapia SI

Diagnoza Logopedyczna

Terapia Logopedyczna

O mnie

Kontakt

 


     
 

Logopedia- zajmuję się usuwaniem wad i zaburzeń mowy, nauczaniem mowy w przypadku jej utraty lub braku.

Gdy zauważysz, że twoje dziecko

 w wieku 2 lat :
-wymawia tylko pojedyncze dźwięki zamiast wyrazów lub wymawia dźwięki w całkowicie niezrozumiały sposób dla obcej osoby

 w wieku 3 lat :
-wysuwa język między zęby przy wymawianiu głosek "t, d, n, l, ś, ź, ć, dź"

 w wieku 4 lat :
-wysuwa język między zęby przy wymawianiu głosek "t, d, n, l, ś, ź, ć, dź" oraz "s, z, c, dz"

-zamiast głoski "f, w" wymawia "p, b, h"

-zamiast "k, g" wymawia "t, d"

-zamiast "s, z, c, dz" wymawia "ś, ź, ć, dź"

-zamiast "r" wymawia "j" lub "l"

-zamiast "c, dz" wymawia "s, z"

-zamiast "b" wymawia "p"

-zamiast "w" wymawia "f"

 w wieku 5 i 6 lat:
-zamiast "sz, rz, cz, dż" wymawia "s, z, c, dz"

-zamiast "r" wymawia "j, l" lub "ł"

-wysuwa język między zęby przy wymawianiu głosek                                                                                                                         Surdopedagogika- 
 jest to dział pedagogiki specjalnej (rewalidacyjnej) zajmujący się nauczaniem i wychowaniem jednostek z wadami słuchu i zaburzeniami mowy wynikającymi z wad słuchu.

 Gdy zauważysz, że u Twojego dziecka:

-występuje opóźniony rozwój mowy
-mowa jest niedbała i niezrozumiała

-zauważasz brak lub słabo rozwinięty kontakt słowny

-występuje niewielki zasób słownictwa rozumianego i wymawianego

-brak przygotowania do okresu przedszkolnego/szkolnego ze względu na problemy w porozumiewaniu się

-są prowadzone zajęcia logopedyczne, ale dodatkowo chcesz, by poznało nowe zabawy i ćwiczenia pobudzające mowę

 


 


 
 

 

 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja